Overser ungdommen!

Fredag 25.november ble NRK kritisert av sine egne i Aftenposten (kun på papir; se bildet)

for ikke å ta de unge på alvor. Flere i NRKs rekker savner en mer seriøs satsning på de unge. De unge er ikke bare interessert i sex og orgasme (les Trekant). “For lite og for kjedelig for ungdom” og “NRK overser ungdommen” var noen av overskriftene. Ungdom som ble intervjuet i artikkelen kunne fortelle at NRK “ikke har så mange tilbud for ungdom”. Til og med Håkon Moslet, redaksjonssjef i P3 Ung, innrømmer at de unge burde hatt et bredere tilbud. Andre ansatte i NRK er enig og tror ungdom er opptatt også av samfunnsmessige og politiske tema.

Det tror jeg også. Vi trenger en kritisk gjennomgang av ikke bare NRK, men samtlige norske medievirksomheter og de tjenestene de tilbyr unge. Har de tatt de unge og deres samfunnsengasjement på alvor? Som vi har vist tidligere, er det få tjenester som retter seg mot unges samfunnsengasjement. Pinlig få, og det er ikke bare NRK som svikter.

Når vi skrev prosjektbeskrivelsen til delTA, hevdet vi at dagens unge vokser opp i en underholdningsboble, hvor mediene ikke tar de på alvor, noe vi langt på vei bare har fått bekreftet. Norske ungdommer rapporterer misnøye med dagens nettjenester (EuKidsOnline, 2011). Unge i dag som ønsker informasjon og debatt, som ikke handler om sex, mote og musikk, har få alternativer.

Det er derfor trist å observere at Kulturminister Anniken Huitfeldt (i samme avisartikkel) ikke tror det er hensiktsmessig å rette seg mot tenåringer som målgruppe, fordi de er så forskjellige og har svært ulike preferanser. Ja, de unge er ikke helt like, Huitfeldt, de har likevel det fellestrekket at de er ungdom, en målgruppe som har mer til felles med jevnaldrene enn de over 25 år eller de under 12.

Men, hvordan skal vi så nå de unge som er interessert i andre tema enn sex, musikk og mote? Har ikke store mediebedrifter ett ansvar for å engasjere de unge i samfunnsrelaterte tema? Jo, men det gjøres åpenbart ikke tilstrekkelig arbeid i den retning. “Jeg skulle ønske det fantes flere debatter med temaer som er relevante for ungdom og hvor ungdommer deltar”, sier Oda Vigdal (19) til Aftenposten, og det er nettopp her de store mediene, inkludert NRK, svikter.

Disse antagelsene ble også bekreftet i et fokusgruppeintervju jeg gjorde med fem ungdommer tidligere denne uken. De var samstemte i at mediene ikke snakket med dem og at innholdet må gjøres mer relevant for målgruppen. De anbefalte mediene å inkludere de unge inn i redaksjonene og la de unge selv skrive om det som angår de unge. Ja, hvorfor ikke? De unge er interessert i andre ungdommer, sa de.

I motsetning til hva Huitfeldt later til å tro, er ungdommen relativt klare på at de er en egen målgruppe og at mediene må ta de unge på alvor. Det handler om inkludering på de unges egne premisser.

Vist 748 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Jeg vil tipse dere om å ta en kikk på ungdomssatsningen Pepper som avisa Glåmdalen har vunnet mange priser for, både internasjonale og nasjonale.

Her står det mer om bakgrunnen for Pepper.

Absolutt relevant Bente, vi skriver også om Pepper i et tidligere blogginnlegg “Hvem er gode på å engasjere de unge” som en av de få gode satsningene på de unge.

Det kan rett og slett være at de store (mediene) har en del å lære av de små. Landslaget for lokalaviser har i flere år hatt en satning på unge lesere, og på Idébanken finnes massevis av gode tips om hvordan lokalaviser engasjerer unge lesere på tag’en eller stikkordet “unge lesere”:

12 år gammel frilanser.

Takk for tips, denne var jeg ikke klar over. Og, jeg tror du har et godt poeng. Det kan virke som om en del av de små faktisk er mer på hugget i forhold til å nå og inkludere de unge enn mange av de store, noe som er rart om de store skal sikre fremtidig rekruttering. Tror mye kan gjøres ved hjelp av relativt enkle grep.

LLA sitt Ung & engasjert-arbeid har kort oppsummert hatt som mål (gjennom våre medlemsaviser) å få flere unge til å bruke stemmeretten sin under valget 2011, og å få flere unge samfunnsengasjerte. Vi er opptatt av at våre medlemsaviser skal bli flinkere til å bruke unge som kilder i alle saker, ikke bare i de sakene som angår unge. Vi har også hatt fokus på den ikke-organiserte ungdommen, at avisene ikke bare skal intervjue elevrådslederen eller ung-politikeren, men også få fram stemmene til alle ungdommene, også de som idrett- og kulturbevegelsen ikke når. Frank Aarebrot snakker litt om dette i dette intervjuet (del 1): De veltilpassede ungdommenes tyranni. Sjekk også ut hva Budstikka (Søgne og Songdalen) lagde på bakgrunn av Aarebrots uttalelser: ungdommene er listefyll og den uorganiserte ungdommen

Fint at du informerer om dette Helen. Hyggelig også om du melder deg inn i sonen vår :)

Så kult å lære om LLA og lokalavisenes satsing mot ungdom. Har nettopp lest oppsummeringen av fokusgruppene om ungdoms avislesevaner.

Merker meg forøvrig at ungdom leser avisa bakfra, og husker godt jeg gjorde det samme selv. Kanskje det å bli voksen er å starte avislesingen på siden 1 :-)

Ja, avisenes bakside er åpenbart super viktig. Legger også merke til her, som andre steder, at ungdommen i liten grad mener seg inkludert. De blir spurt i for få saker som omhandler dem og avisene er i liten grad preget av de unge. Mye å ta tak i her, men det burde jo være overkommelig.

Annonse