Om delTA - unges samfunnsengasjement i sosiale medier

delTA er et forskningsprosjekt som går fra 2011 til 2015, støttet av Norges forskningsråds program VERDIKT. Prosjektets overordnede mål er innovasjon av sosiale nettjenester rettet mot unge (16-26 år) der virksomheter med samfunnsoppdrag gjøres til arena for unges samfunnsengasjement.

Unge omfavner raskt nye trender innen sosiale nettjenester, både i form av web-løsninger og applikasjoner for håndholdte enheter (såkalte ”apps”). Disse representerer nye og kraftfulle muligheter for samfunnsengasjement, bl.a. gjennom kunnskapsdeling, aktivisme og offentlig diskusjon, og kan potensielt ha stor demokratisk betydning. Sosiale nettjenester kan derfor styrke tjenestetilbydere som har samfunnsoppdrag, som f.eks. medievirksomheter (f. eks. lokalaviser og NRK), humanitære virksomheter (f.eks. Plan Norge), og offentlige virksomheter (f.eks. kommuner), til rekruttering av unge brukere gjennom attraktive tjenester som tar deres samfunnsengasjement på alvor.

For å bedre kunne utnytte mulighetene sosiale medier gir for styrking av unges samfunnsengasjement, har vi i delTA tre delmål:

1. Forstå dagens og fremtidens samfunnsengasjement blant unge i kontekst av sosiale nettjenester og unges bruk og behov knyttet til disse.


2. Utvikle nye ideer og konsepter for web-baserte løsninger og apps iht. unges ønsker og behov, som gir nødvendig funksjonalitet for tjenester for samfunnsengasjement.


3. Etablere nye brukerdrevne innovasjonsprosesser, der innovasjon gjort av ledende brukere videreutvikles med deltagende involvering av unge i såkalte Living Labs (nettbaserte utprøvings- og innovasjonsarenaer).


Målene skal nås i samarbeid mellom sju engasjerte prosjektpartnere: Plan, Kongsvinger kommune, Amedia, NRK, Opinion, AHO og SINTEF (Se logoer nedenfor).

Underveis i prosjektet vil vi formidle resultater gjennom seminarer, rapporter, vitenskaplige publikasjoner og ideer/konsepter for nye løsninger. På prosjektets nettside (her du er nå) oppdateres du fortløpende om det vi gjør i prosjektet. Håper du har lyst til å følge med oss.

Om du vil vite mer, kontakt prosjektleder Petter Bae Brandtzæg ved SINTEF i Oslo, pbb@sintef.no

Støttet av Forskningsrådet

Vist 1078 ganger.