Partnere/prosjektdeltagere

delTA er et spennende og unikt samarbeidsprosjekt mellom virksomheter innen forskning, media, offentlig sektor og humanitære organisasjoner.

Prosjektgruppen er satt sammen med hensyn på (a) partnernes kompetanse på sosiale nettjenester, (b) evne til effektivt å omsette FoU-prosjektets resultater i innovasjon, © at de har unge mennesker i målgruppen og (d) representativitet i forhold til spennet av virksomheter som kan nyte godt av prosjektets resultater.

Amedia er navnet på det sammenslåtte selskapet etter at A-pressen kjøpte Edda Media fra britiske Mecom i 2012. Daglig når Amedias over 70 aviser, nettaviser og andre publikasjoner mer enn 2,5 millioner nordmenn.

NRK har, som allmennkringkaster, lang erfaring med utvikling av sosiale nettjenester rettet mot unge. delTA kobles til P3 med målgruppe 15-30 år..

Kongsvinger kommune er langt fremme med ta i bruk sosiale nettjenester i kontakten både med sine 17000 innbyggere og med utflyttere fra kommunene. Ønsker særlig å nå unge i dette arbeidet.

Plan Norge er en av verdens eldste og største barnerettighetsorganisasjoner med utviklingsarbeid i 66 land. Plan Norge er flinke til å bruke sosiale nettjenester for å skape engasjement rundt humanitært arbeid.

Opinion representerer analysebransjen som leverandør til virksomheter med samfunnsoppdrag, og har stor eksisterende portefølje innen medievirksomheter og offentlig sektor. Opinion er prosjekteier og administrativ prosjektleder, ved Ola Gaute Aas Askheim.

SINTEF og AHO er solide forskningsmiljøer med komplementær kompetanse innen sosiale nettjenester, brukerorientert innovasjon, service design og interaksjonsdesign. SINTEF er faglig prosjektleder, ved Petter Bae Brandtzæg pbb@sintef.no.
PARTNERE:

Vist 608 ganger.