Støttet av VERDIKT

delTA er støttet av Norges Forskningsråds VERDIKT-program

Målsetningen med VERDIKT er å frembringe IKT-kompetanse og verdiskaping. I delTA bidrar vi til denne målsetningen ved å knytte forskning ved to ledende forskningsmiljøer på sosiale medier (Arkitektur og designhøgskolen i Oslo og SINTEF) til innovativ utvikling og bruk av sosiale medier blant norske virksomheter (Amedia, NRK, Plan Norge, Kongsvinger Kommune og Opinion).

Felles for virksomhetene er at de arbeider for å utnytte sosiale medier til å understøtte unges samfunnsengasjement, noe som vil være viktig både for unge brukere av disse tjenestene og for virksomhetene som er avhengige av å opprettholde eller styrke sin tilstedeværelse i denne aldersgruppen.

Målsetningen i delTA om både å skape resultater til nytte både for virksomhetene og for unge brukere av sosiale medier er ambisiøs. Følg med på prosjektets nettsider frem mot 2015 for å se om vi lykkes.

Vist 512 ganger.