Viser arkivet for desember, 2011

Ny utredning om ungdom, makt og medvirkning

I dag ble endelig ungdommens maktutredning lansert med brask og bram på Håndverkeren i Oslo. Ett års arbeid er lagt ned. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken fikk utredningen overlevert sammen med en god klem av utredningsleder Trond Viggo Torgersen. Deretter bar det bort til Bristol og en bedre lunsj, og hvor vi skålte for utredningen i mineralvann fra Farris.

Utredningen er i høyeste grad relevant for delTA-prosjektet. Utvalget, som jeg har vært en del av, har valgt og ikke bare å beskrive tradisjonelle kanaler, men å fokusere på de nye rammene for makt og deltagelse unge opplever gjennom en økende tilgang til og bruk av nye medier.

Det er særlig kapittel 7 “Digitalt medborgerskap” som er aktuelt for prosjektet delTA og hvordan vi kan understøtte unges samfunnsengasjement i nye medier. Kapittel 7 belyser hva slags innflytelse ungdom kan få gjennom bruk av sosiale medier og hvilke begrensninger som ligger i de nye mediene. Særlig beskriver kapittelet hvordan sosiale medier utfordrer tradisjonelle forståelser av demokratiet og deltagelse, med en økende bruk av aksjonsdemokratiske virkemidler, en type online aktivisme og mobilisering til aksjon gjennom sosiale medier. Les mer…