Viser arkivet for mars, 2012

Sosiale medier og politikk - finnes ekko-kammereffekten?

Det anerkjente Pew Research Center Internet & American Life-prosjektet har kommet med nok en ny interessant rapport om politikk og Internett: Social networking sites and politics

Rapporten fremhever at sosiale medier med nettsamfunn som Facebook og Twitter har blitt steder hvor politisk samtale, og debatt oppstår, spesielt når det er valg. Disse nye arenaene for politisk diskusjon har i økende grad motivert politiske aktivister. Den arabiske våren og Occupy Wall Street er aktuelle eksempler i så måte.

Politisk debatt på nettet og bruk av nettsamfunn til å spre politiske ideer fikk særlig fart etter at Barack Obama omfavnet Facebook og Twitter i presidentkampanjen i 2008. Men enkelte analytikere har uttrykte bekymring for konsekvensene av nettsamfunn på den politiske kulturen. Bekymringen går på at nettbrukerne tilpasser sine vennskap og nettverk ved kun å være interaktive med folk som deler og forsterker deres politiske syn. Fora på nett hvor man bare finner likesinnede – såkalte ekko-kammer.

Ekko-kammereffekten på nett var en del av samfunnsdebatten i etterkant av 22.7 – det islamofobiske ekko-kammeret, hvor Breivik bare kommuniserte med likesinnede. Hvor reelt ekko-kammerproblemet er i den mer generell politiske debatten, blant folk flest, er fortsatt uvisst. Noen vil dessuten hevde at tradisjonelle medier som aviser og TV også utestenger ”folkets” egentlige synspunkter og kun publiserer elitens meninger.

I undersøkelsen fra Pew Research Center Internet & American Life-prosjektet ble det stilt en rekke spørsmål om folks generelle bruk av nettsamfunn som Facebook for politikk og om hvordan de samhandler med venner på nettstedene om politiske interesser. Et mål med undersøkelsen var å se om folk bruker nettstedene på en måte som antyder at de lever i sosiale nettverk “ekko-kamre” av likesinnede venner.

Samlet fant studien at 80% av amerikanske voksne bruker internett og 66% av disse deltar i nettsamfunn (SNS) som Facebook, LinkedIn, eller Google +. Det utgjør mer enn halvparten av hele den amerikanske befolkningen som er SNS brukere. Konservative nettbruker er minst aktive i nettsamfunn sammenlignet med folk med andre og mer liberale politiske preferanser:

- 74% av Internett-brukeren som beskriver seg selv som politisk liberale bruker nettsamfunn
- 70% av Internett-brukere som beskriver seg selv som politisk moderate bruker nettsamfunn
- 60% av nettbrukerne betegner seg som politisk konservative brukere av nettsamfunn.

Når det gjelder ekko-kammereffekten er det lite som tyder på den i funnene fra Pew. Mange er venner med folk de ikke er direkte enig med politisk, men politiske uoverensstemmelser blir sjeldent diskutert i nettsamfunn. Bare 25% rapporterer at de er alltid enig eller nokså enig med deres venners politiske postinger i nettsamfunn. 73% er bare “enig av og til”eller “aldri enig” med deres venners politiske kommentarer. 66% velger riktignok å forholde seg passive når de er politisk uenig med noen i nettsamfunn, mens 28% sier de responderer med uenighet. 38% sier de er blitt overrasket over venners politiske holdninger i nettsamfunn.

Les mer om rapporten her.